Podpora


V roce 2020 získala firma Lelí’s Cupcakes s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Lelí’s Cupcakes s.r.o. na projektu - “Audiovizuálního materiálu - videa” v Praze za účelem podpory prodeje knihy. Očekávaným výstupem je profesionální video k podpoře prodeje knihy a budování značky Lelí’s Cupcakes. Projekt Lelí’s Cupcakes - audiovizuální materiály byl spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma Lelí’s Cupcakes s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Lelí’s Cupcakes s.r.o. na projekt - “Profesionální fotografické materiály” v Praze za účelem vytvoření kvalitních fotografickým podkladů k podpoře budování značky. Očekávaným výstupem jsou jednotlivé tematické galerie daných fotografických podkladů. Projekt “ Lelí’s Cupcakes - Profesionální fotografické materiály” byl spolufinancován Evropskou unií.

Zpět do obchodu